KidsMoneyFun

KidsMoneyFun haalt een inspirerend Fins onderwijsconcept naar Nederland: Me & MyCity. Dit is een studiemodule en leeromgeving voor groep 8, gericht op het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van:

  • de economie,
  • het ‘werkende’ leven,
  • de maatschappij,
  • en ondernemersvaardigheden / ondernemende kwaliteiten.

En dat gebeurt niet via een saai boek met alleen maar theorie en modellen, maar in een real-life game!

In de heuse miniatuurstad waarin de kinderen een dag verkeren runnen ze samen deze stad en werken ze voor en met de bedrijven, (overheids)instellingen en de bank in die stad.

En daar zijn ze goed op voorbereid!

De (mogelijke) vervolgmodules op Me & MyCity-NL zijn Me & MyBusiness en Me & MyGlobe, gericht op resp. ondernemen en internationale handel.

Resultaten

In Finland bestaat Me & MyCity al ruim 10 jaar. Maar liefst 75% van de kinderen doet mee aan het programma. Naast de vele prijzen die het programma intussen heeft gewonnen is er ook resultaat geboekt in de financiële opvoeding van de jonge mensen.

Professor Panu Kalmi van de universiteit van Vaasa heeft in 2015 onderzoek gedaan naar het effect van het scholingsprogramma op de financiële kennis en financieel gedrag van kinderen. Niet alleen is aangetoond is dat er een aanzienlijke en significante toename en verbetering van beiden is. Ook heeft ruim 75% van de deelnemers meer interesse gekregen in sparen en geven ze aan dat ze regelmatiger en meer gaan sparen.